logo
Snelle en effectieve kalknagelbehandeling"

Privaatsusavaldus


voetstappen

Serrixi tarbijate tervis

Meie privaatsuse austamise
Kohustus: Meie Serrixis teame, kui oluline on teie isikuandmete kaitse. Soovime, et meie kliendid saaksid sooritada oma oste turvaliselt ja usaldusväärselt, ükskõik kas internetikeskkonnas või isiklikult. Selle eesmärgiga kooskõlas oleme välja töötanud oma privaatsuspoliitika, mis hõlmab uuringut isikuandmete kogumise ja Serrixi poolt kasutamise juhiste kohta.

Kes on Serrix?
Seda poliitikat rakendatakse ettevõttele Serrix B.V. ja kõigile osakondadele.

Milliseid andmeid Serrix kogub ja kuidas neid kasutatakse?
Serrixis kogume kahte sorti andmeid – isikuandmeid ja mitteisikuandmeid.

Teie loaga võime kasutada teie isikuandmeid mitmel eesmärgil, nt:

  • küsimustele vastamiseks toodete, teenuste või teabe kohta;
  • klienditeeninduse pakkumiseks;
  • auhinnavõistluste ning uute tood ja teenuste konkreetsete pakkumiste korraldamiseks;
  • meie veebilehtede või turundustegevuse tõhusaks parandamiseks; meie veebikeskkonnas või kauplustes reklaamikampaaniate kujundamiseks vastavalt teie eelistustele.

Samuti saame koguda tarbijateavet ja teha selle kohta kokkuvõtteid statistilistel eesmärkidel formaadis, millest ei ole võimalik hankida isikuandmeid. Isikuandmed on peamiselt seotud teie nime, aadressi, telefoninumbri ja e-maili aadressiga. Teil on alati õigus meile mitte edastada oma isikuandmeid. Kuid kui te otsustate meile oma isikuandmeid mitte edastada, ei saa me tõenäoliselt pakkuda teile teie poolt soovitud tooteid, teenuseid ega teavet. Mitteisikuandmed ei võimalda teie isikut tuvastada. Näiteks aitab teie postiindeks meil kavandada oma toodete levitamist.

Teie kaudne nõusolek
Mõnel juhul on teie nõusolek kaudne, kui me küsime teie isikuandmeid kindlal eesmärgil. Näiteks saame teile ostetud tooted kätte toimetada ainult juhul, kui olete andnud meile oma aadressi ja telefoninumbri.

Teie selgesõnaline nõusolek
Mõnel muul juhul küsime teilt selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete kasutamiseks, et soovitada tooteid või teenuseid, mis võivad teie jaoks olulised olla. Teil on alati võimalus otsustada „mitte lasta” oma andmeid sel eesmärgil kasutada. Näiteks, kui tellite Serrixi teabelehe, siis küsime teilt nõusolekut ka kampaaniainfo saatmiseks.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui olete „vastanud jaatavalt” või tellinud mõne meie teabelehtedest või ühinenud meililistidega, siis pakume teile alati võimalust oma nõusolek tagasi võtta või tellimine lõpetada. Nt sisaldub igas meie poolt saadetud e-mailis teave selle koht kuidas te saate meid teavitada sellest, kui te ei soovi enam e-maile saada.

Näide kogutud andmetest

Osalemine auhinnavõistlustes, reklaamikampaaniates või küsitlustes
Aeg-ajalt organiseerime auhinnavõistlusi, reklaamikampaaniaid ja küsitlusi Kui otsustate osaleda, siis võidakse teilt küsida täiendavat valikulist teavet küsitluse jaoks (nt toote-eelistuste kohta). Teavet sisenemisel auhinnavõistlusesse kasutatakse teiega ühenduse võtmiseks, kui olete võitnud. Samuti saame teha kokkuvõtteid küsitlustest saadud teabe kohta, nii et pärast analüüsi ei ole võimalik tuvastada võistluses osalejaid, kuna me ei levita sisestatud isikuandmeid. Auhinnavõistlusele kehtivad eeskirjad on kättesaadavad iga eraldi auhinnavõistluse juures.

Serrixi poolt automaatselt kogutud teav
Nagu paljud teised veebilehed, kogume ka meie teatavaid mitteisikuandmeid veebilehe kasutajate kohta, mis ei vii tagasi teie isikuni. Näited kogutavast teabest: teie arvuti IP-aadress, teie teenusepakkuja IP-aadress, veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg, veebilehe internetiaadress, mille kaudu te jõudsite meie veebilehele, kasutatav operatsioonisüsteem, külastatud veebilehe osad, loetud veebilehe leheküljed ja vaadatud pildid, ning sisu, mida veebilehelt alla laadisite. Mitteisikuandmeid kasutatakse veebilehe tarbeks ja veebilehe täiustamiseks.

Küpsised
Veebileht kasutab „küpsiseid” – tehnoloogiat, mis paigaldab väikese koguse teavet veebilehe külastaja poolt kasutatavasse arvutisse, mis võimaldab veebilehel tuvastada tulevasi külastusi sellest arvutist. Küpsised lihtsustavad ja arendavad veebilehe kasutamist. Küpsiste poolt antavat teavet kasutatakse näiteks teie tuvastamiseks varasema veebilehe külastajana (st te ei pea iga kord sisestama oma andmeid), teabe ja personaalse veebilehe sisu pakkumiseks, teie tegevuse jälgimiseks veebilehel, teie nõudmistele vastamiseks ning veebilehe kogemuse lihtsustamiseks igal võimalikul viisil. Kui teie brauser seda võimaldab, siis võite loobuda küpsiste vastu võtmisest, kuid see võib mõjutada veebilehe kasutamist ning teatavate veebilehe funktsioonide ja tehingute kättesaadavust, mida te muidu saaksite veebilehel kasutada.

Teave jälitamise kohta
Me võime kasutada mitteisikuandmeid aruannete koostamiseks jälitamisteabe kohta, mis on seotud veebilehe kasutajate demograafiaga, veebilehe liikluse mustri ja veebilehel sooritatud ostudega ning seejärel edastada neid aruandeid reklaamitegijatele ja muudele isikutele. Aruannetes sisalduvat teavet jälitamise kohta ei saa siduda üksikkasutajate isikute ega muude isikuandmetega. Samuti saame siduda teavet jälitamise kohta isikuandmetega, mida veebilehe kasutajad on meile edastanud vabatahtlikult. Kui selline side on loodud, siis käsitletakse mistahes seotud teavet isikuandmetena, mida kasutatakse ja avaldatakse ainult käesoleva poliitikaga kooskõlas.

Lingid teistele veebilehtedele
Meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele või internetiallikatele. Kui vajutate mõnele neist linkidest, siis võtate ühendust teise veebilehe või internetiallikaga. Serrix ei võta omale mingit vastutust, kohustust ega kontrolli seoses nende teiste veebilehtede või internetiallikatega või seoses nende poolt kasutatavate meetoditega teie isikuandmete kogumisel, kasutamisel või avaldamisel. Soovitame teil tähelepanelikult lugeda nende teiste veebilehtede privaatsuspoliitikat, et saaksite teada, kuidas nad koguvad ja kasutavad teiega seotud teavet.

Kas Serrix avaldab kogutud teavet?
Serrix ei müü teie isikuandmeid. Kuid meil on õigus edastada teavet teie kohta kolmandatele pooltele, kes tegutsevad meie nimel või juhul, kui see on seadusega lubatud või seda seaduse alusel nõutakse.

Avaldamine teenusepakkujatele
Future Shop võib edastada teie isikuandmeid teatavatele teenusepakkujatele, et nad saaksid teile tooteid või teenuseid pakkuda, teabe kinnitamiseks või kontrollimiseks ning küsimuste lahendamiseks klienditeeninduse valdkonnas. Sellisteks teenusepakkujateks võivad olla nt krediitkaartide pakkujad, toodete ja teenuste laod, käendajad või tarneteenuste pakkujad. Isikuandmete pettuse või väärkasutuse ohu vähendamiseks saab Future Shop kinnitada teie isikuandmeid ka kolmandate teenusepakkujate juures, sealhulgas (kuid mitte ainult) teie aadressi ja krediitkaardi teavet. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et teie isikuandmeid kasutatakse käesoleva poliitika kooskõlas. Kui te ei soovi avaldada oma isikuandmeid nendele teenusepakkujatele, siis võib juhtuda, et me ei saa teie tehingut töödelda.

Avaldamine vastavalt seadusele
Serrix võib avaldada teie andmeid, kui s on seadusega lubatud või seda seaduse alusel nõutakse.

Kuidas kaitseb Serrix minu andmeid?
Teie isikuandmete turvalisus on Serrixi jaoks väga oluline. Me rakendame vastavaid turvameetmeid ja kõige uuemaid ohutusnorme teie isikuandmete kaitsmiseks omavolilise sisenemise, avaldamise või kasutamise eest, sõltumata sellest, kas need on salvestatud elektrooniliselt või paberkandjal. Isegi kui me ei ole vastutavad andmete varguse, väärkasutuse, omavolilise avaldamine, kadumise, muutmise või hävitamise eest kolmandate isikute poolt, rakendame me mõistlikke ettevaatusabinõusid selliste soovimatute juhtumite ennetamiseks.

Kuidas ma saan kontrollida oma andmeid?
Te võite esitada taotluse, et kontrollida meie poolt säilitatavaid andmeid, kuidas me neid andmeid oleme kasutanud ning kellele konkreetse aja jooksul avaldanud, võttes meiega ühendust aadressil postmaster@Serrix.com. Sõltuvalt teatavatest seadusega ette nähtud eranditest ja tingimusel, et me suudame teie isiku tuvastada, antakse teile põhjendatud ligipääs teie isikuandmetele ning teil on õigus kahtluse alla seada nende andmete õigsus ja täielikkus ja veenduda, et neid muudetakse asjakohaselt. Samuti võite meilt taotleda oma eelistuste muutmist seoses viisiga, kuid me kasutame või avaldame teie andmeid. Samuti võite meid teavitada, kui te ei soovi rohkem teavitusi saada.

Millal mu andmed eemaldatakse?
Me salvestame teie andmed ainult nii kauaks, kui see on vajalik teie poolt kasutatavate toodete ja teenuste puhul ning mõistliku aja jooksul pärast seda või selleks, et vastata seadusega kehtestatud nõuetele. Me rakendame andmete säilitamise nõudeid, mis vastavad nendele normidele. Me hävitame andmed, kui neid pole enam vaja, või eemaldame teie isikuandmed. Te võite taotleda ka oma andmete kustutamist meie failidest. Sõltuvalt meie eeskirjadest, mis on seotud andmetega, mida enam ei säilitata, nt arvete, auditi või tagatise eesmärkidel, teeme me omalt poolt kõik selleks, et vastata teie soovidele.

Kas käesolevat privaatsuspoliitikat muudetakse?
Selleks et võimaldada muutusi meie teeninduses, tehnoloogias ja õiguslikus arengus, võidakse käesolevat poliitikat mingil hetkel muuta. Me võime lisada, muuta või eemaldada käesoleva poliitika osasid, kui me peame seda vajalikuks. Poliitika uuendamisel lisame uuendamise kuupäeva, et kõigile oleks selge, millal tegelik muutus aset leidis.

Kuidas see toimib? » Kust saab osta toodet ? »